SFP-ZAPA rozpoczęło wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinach wielosalowych (tzw. multipleksach)
ZAPA   17.09.2021

SFP-ZAPA rozpoczęło wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinach wielosalowych (tzw. multipleksach). To efekt ponad 10 lat starań, zakończonych sukcesem negocjacji i sporów sądowych prowadzonych przez organizację w imieniu twórców.

Zobacz również

Miło nam poinformować, iż zgodnie z terminarzem repartycji przewidzianym na rok 2021 rozpoczęliśmy wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinach wielosalowych (w tzw. multipleksach). Jest to ważny moment zarówno dla twórców jak i SFP-ZAPA, ponieważ możliwość przekazania autorom tych należności to efekt ponad 10-letnich starań naszej organizacji o pozyskanie tantiem od właścicieli multipleksów. Przez wiele lat prowadziliśmy bardzo trudne procesy sądowe z operatorami największych kin, którzy nie tylko odmawiali płacenia, ale unikali też przekazywania nam jakichkolwiek danych dotyczących skali eksploatacji prezentowanych na swoich ekranach filmów. Przełomowym momentem walki o należne twórcom wynagrodzenia była sądowa wygrana SFP-ZAPA z Cinema City w listopadzie ubiegłego roku. Po niej zawarliśmy porozumienia regulujące spłatę zaległości przez dwóch pozostałych operatorów największych sieci kinowych w Polsce, tj. Helios i Multikino. Następnie w ciągu zaledwie kilku miesięcy zespół SFP-ZAPA przeprowadził skomplikowaną repartycję i rozpoczął wypłaty z tytułu setek tysięcy wyświetleń filmów dokonanych na przestrzeni ostatnich lat.


Łącznie do podziału pomiędzy polskich i zagranicznych autorów skierowaliśmy niemal 40 mln zł tantiem wraz z odsetkami. W pierwszej kolejności rozliczone zostały lata 2009-2017, czyli o rok więcej niż zakładaliśmy w terminarzu repartycji i wypłat (2009-2016). Wypłaty automatycznie rozliczają zaliczki wypłacone uprzednio autorom. W przyszłym roku planujemy repartycje i wypłaty obejmujące kolejne lata wyświetlania filmów w kinach Helios i Multikino.


Co istotne, nadal prowadzone są procesy sądowe z właścicielem sieci kin Cinema City. Podmiot ten, mimo prawomocnej przegranej w sądzie dotyczącej okresu do końca roku 2013, nie zdecydował się na uregulowanie zaległych tantiem za pozostałe lata. Należności te objęte są oddzielnymi powództwami SFP-ZAPA; ich repartycja i wypłata nastąpi po uzyskaniu przez SFP-ZAPA wyroków korzystnych dla twórców.


Mamy nadzieję, że wypłaty tantiem powiększone o odsetki przekazane na Państwa indywidualne rachunki zrekompensują długi okres oczekiwania na należności. SFP-ZAPA na bieżąco będzie informowało o sytuacji związanej z procesami z Cinema City i rozliczaniem tantiem za wyświetlanie filmów w kinach.

Scroll