Zakaz reemisji dla operatora kablowego do czasu zawarcia umowy i odszkodowanie dla SFP-ZAPA
ZAPA   29.09.2021

16 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację operatora – Stowarzyszenia Telewizji Kablowej TV-SAT „Teofilów C". Tym samym utrzymany w mocy został wyrok Sądu I instancji z dnia 25 marca 2020 r., którym Sąd Okręgowy w Łodzi zakazał użytkownikowi reemitowania utworów audiowizualnych do czasu zawarcia z SFP umowy licencyjnej.

Zobacz również

Stowarzyszenie „Teofilów C” zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich kwoty ponad miliona złotych. Składa się na nią odszkodowanie w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia wyliczonego według stawki 2,2% wpływów z tytułu reemisji, ustawowe odsetki a także koszty procesu, do których pokrycia został zobowiązany operator.


- Obowiązek zawarcia umowy licencyjnej z SFP dotyczącej reemisji utworów z repertuaru Stowarzyszenia wynika wprost z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stawka 2,2%, według której jest wyliczane wynagrodzenie należne reprezentowanym przez nas podmiotom, została prawomocnie zatwierdzona w tabeli wynagrodzeń SFP. Zaskakiwać może więc postawa takich operatorów jak Stowarzyszenie Teofilów C, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zasadniczo wszystkie podmioty na rynku reemisji regulują względem SFP należności wymagane prawem. Prawomocny wyrok z 16 września jasno pokazuje, że bezumowne reemitowanie utworów audiowizualnych jest nieopłacalne – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.


Scroll