Tabela wynagrodzeń SFP-ZAPA
ZAPA   15.12.2020

Uprzejmie informujemy, że 10 grudnia br. Rada Administracyjna SFP-ZAPA podjęła uchwałę zatwierdzającą Tabelę stawek wynagrodzeń Stowarzyszenia Filmowców Polskich za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Zobacz również

Dokument jest dostępny tutaj


Wysokość stawek zawartych w tabelach wynagrodzeń autorskich stosowanych przez SFP-ZAPA jest wynikiem uzgodnień dokonanych przez SFP-ZAPA z użytkownikami korzystającymi z utworów audiowizualnych na poszczególnych polach eksploatacji oraz znajduje potwierdzenie w licznych umowach zawartych i wciąż zawieranych przez SFP-ZAPA. Wynagrodzenie dochodzone przez SFP-ZAPA uwzględnia także wartość wpływów osiąganych przez użytkownika oraz charakter i zakres korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.


W częściach dotyczących pól eksploatacji publiczne odtwarzanie oraz reemisja tabela odnosi się do zatwierdzonych prawomocnie przez sądy powszechne stawek wynagrodzeń należnych uprawnionym reprezentowanym przez SFP-ZAPA.

Scroll