„Kultura, aby się rozwijać, potrzebuje wolności, ale też poczucia stabilności” – relacja z debaty przygotowanej przy współpracy z SFP-ZAPA
ZAPA   26.10.2021

W jaki sposób państwo powinno wspierać sektor kreatywny i dlaczego powinno to robić? Zapraszamy do wysłuchania debaty eksperckiej „Rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Krótko- i długoterminowe obowiązki państwa", która odbyła się w redakcji dziennika „Rzeczpospolita”. Dyskusję przygotowało SFP-ZAPA wraz Izbą Wydawców Prasy oraz Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS. Prowadzącym był redaktor naczelny dziennika Bogusław Chrabota.

Zobacz również

Sektor kreatywny ma ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa, a także, o czym często się zapomina – gospodarki. Praca artystów, którzy mocno ucierpieli na kryzysie związanym z pandemią jest również niezbędnym elementem społecznej aktywizacji, który pomaga w wychodzeniu z tego kryzysu. Jak mądrze wspierać sektor kulturalny i zapewniać twórcom poczucie stabilności? I jakie są zadania państwa w tym zakresie?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty, która odbyła się w redakcji dziennika „Rzeczpospolita”. Udział w niej wzięli eksperci reprezentujący zarówno instytucje kultury, jak i sektor ekonomiczny: prof. Jan Zielonka – profesor europeistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim i Weneckim, dr Joanna Kilian – wicedyrektor ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie, scenarzysta i producent filmowy - Maciej Strzembosz, Jan Emeryk Rościszewski – do 22 października pełniący funkcję prezesa PKO Banku Polskiego, prof. Józef Maria Ruszar – dyrektor Instytutu Literatury oraz Tamara Kamińska – menedżerka kultury i przewodnicząca subsieci muzycznej w ramach struktur UCCN.

Dyskusję poprowadził redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota, który sam tak wypowiadał się w trakcie debaty: „Budowanie kultury wymaga stabilności i poczucia bezpieczeństwa socjalnego ludzi, którzy ją tworzą. (...) Potrzebne są regulacje, które właściwie zabezpieczą potrzeby socjalne i prawne twórców i producentów kultury”.Eksperci byli zgodni, że polski sektor kreatywny potrzebuje rozwiązań długofalowych i systemowych, także na poziomie ustawowym. Ich zdaniem bez twórców i producentów kultury niemożliwy jest zrównoważony rozwój państwa, stąd niezwykle ważne jest właściwe ich wsparcie, także poprzez skuteczną ochronę praw autorskich oraz przyjęcie procedowanej obecnie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego i wdrożenie efektywnego systemu opłat reprograficznych.


Relację z debaty znaleźć można również w wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” z 26 października, a także na stronie TUTAJ

Scroll