Kolejny rekordowy rok SFP-ZAPA – 166 mln łącznej kwoty wypłat dla autorów i producentów w 2021 roku
ZAPA / Zespół SFP-ZAPA   10.01.2022

Miniony 2021 rok okazał się być czasem ponownie zdominowanym przez pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia. Na pełne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Już teraz można jednak stwierdzić, iż pomimo wielu przeciwności SFP-ZAPA działała w drugim roku pandemii w pełni operacyjnie i bez żadnych ograniczeń, a autorom i producentom udało się wypłacić najwyższą w historii organizacji kwotę 166 mln złotych.

Zobacz również

Z powyższej kwoty niemal 114 mln zł trafiło do autorów lub ich spadkobierców (również tych zrzeszonych w zagranicznych stowarzyszeniach autorskich). Producenci oraz producenckie stowarzyszenia zagraniczne (w tym m.in. AGICOA) otrzymali od SFP-ZAPA natomiast wypłaty w łącznej kwocie przekraczającej 52 mln zł.


Zarówno autorom jak i producentów przekazano wyższe sumy niż przewidywał zakładany na rok 2021 r. plan wypłat. Na ten wynik złożyły się m.in. wysokie wypłaty na polu nadań i reemisji oraz nadzwyczajne kwoty z tytułu wyświetleń w kinach wielosalowych, które SFP-ZAPA pozyskała dla twórców po ponad 10 latach starań, negocjacji i sporów sądowych z wiodącymi multipleksami. W pierwszej kolejności rozliczone zostały lata 2011-2013 (Cinema City) oraz 10/2009-2017 (Helios) i 11/2010-2017 (Multikino). W roku 2022 planowane są repartycje i wypłaty obejmujące kolejne lata wyświetlania filmów w kinach Helios i Multikino (lata 2018-2020) oraz bieżące wypłaty za eksploatację filmów w kinach w roku 2021. Wypłaty wciąż nie będą obejmować zaległości od Cinema City, z którymi SFP-ZAPA nadal pozostaje w sporach sądowych co do pozostałych nierozliczonych okresów.


Wypłaty kwot pozyskanych z pozostałych pól eksploatacji, zwielokrotnień na nośnikach audiowizualnych, odtworzeń publicznych (w hotelach, szpitalach, samolotach) czy z tzw. czystych nośników miały nieco mniejsze znaczenie. Na odnotowanie zasługuje natomiast zwiększające się kwota wypłat z tzw. wykorzystań zagranicznych, czyli eksploatacji polskich filmów za granicą. Po raz pierwszy SFP-ZAPA otrzymała dla polskich twórców tantiemy z zagranicznych serwisów VOD, w tym przede wszystkim z Netflixa. Jest to dowód na zwiększającą się popularność polskich filmów za granicą, ale także powinno być dodatkową zachętą dla polskiego ustawodawcy, aby kwestię tantiemizacji eksploatacji filmów w internecie uregulować również w Polsce.


Scroll