Nowe gatunki filmowe wyodrębnione w repartycji tantiem
ZAPA   21.10.2021

Informujemy, że decyzją Rady Administracyjnej SFP-ZAPA wyrażoną w uchwałach nr 8/2021, 9/2021 oraz 30/2021 w repartycji tantiem wyodrębnione zostały nowe gatunki filmowe. Są to: film dokumentalny kinowy, film animowany kinowy, film dokumentalny przyrodniczy, serial dokumentalny, serial dokumentalny przyrodniczy oraz telenowela dokumentalna.

Zobacz również

Konieczność wprowadzenia ww. zmian wynika z dynamicznie rozwijającego się rynku produkcji filmowych i pozwala w dokładniejszy sposób powiązać poszczególne utwory z kategoriami filmowymi objętymi repartycją. Nowe zasady klasyfikacji poszczególnych produkcji uwzględnione zostaną od repartycji emisyjnych za I półrocze 2021 roku. Mamy nadzieję, że zmiany te usprawnią klasyfikację tantiemizowanych utworów i uczynią ją bardziej przejrzystą.

Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę stawek poszczególnych typów utworów w repartycjach emisyjnych, dotyczących pól eksploatacji: nadawanie, reemitowanie, publiczne odtwarzanie oraz tzw. czystych nośników (opłat, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).


Typ utworu

Stawka

1 Film i serial fabularny 1
2 Film dokumentalny 1
3 Film i serial dokumentalny fabularyzowany 1
4 Film i serial animowany (w tym lalkowy oraz animacja 3D) 1
5 Teatr telewizji 1
6 Sitcom 0,6
7 Serial dokumentalny 0,6
8 Telenowela 0,4
9 Film i serial dokumentalny przyrodniczy 0,4
10 Docu soap (m.in. telenowela dokumentalna lub paradokumentalna, fabularyzowana rekonstrukcja sądowa, scripted reality) 0,2


Przy czym, dla filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, których pierwszym polem eksploatacji było wyświetlanie w kinach, stawka w wynosi 2 a w szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Administracyjna SFP-ZAPA może zakwalifikować dany utwór audiowizualny jako Inny utwór filmowy ze stawką 0,03.

Scroll