Stanowisko europejskich organizacji w sprawie Aktu o usługach cyfrowych
ZAPA   2.02.2022

W odpowiedzi na wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie Aktu o usługach cyfrowych, 27 europejskich organizacji reprezentujących twórców sektora audiowizualnego, zaapelowało do prawodawców UE o dopilnowanie, by ostateczna wersja rozporządzenia nie stanowiła kroku wstecz pod względem walki z nielegalnymi treściami w internecie, ani nie przyczyniła się do tworzenia bezzasadnych wyjątków od odpowiedzialności dla pośredników. Poniżej prezentujemy pełne stanowisko.

Zobacz równieżSektor filmowy/audiowizualny ubolewa, że Parlament Europejski nie wykorzystał szansy, by sprawić, aby internet stał się bezpiecznym miejscem dla wszystkich.

Niżej podpisane organizacje reprezentujące twórców oraz środowiska biznesowe sektora filmowego i audiowizualnego w Europie ubolewają, że podczas głosowania plenarnego nad Aktem o usługach cyfrowych w Parlamencie Europejskim nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu, jakim było zwiększenie odpowiedzialności ponoszonej przez pośredników internetowych oraz stworzenie bezpieczniejszego, lepiej funkcjonującego środowiska cyfrowego. Mimo iż Parlament Europejski zamierzał rozszerzyć przepis KYBC (znaj swojego partnera biznesowego) w taki sposób, by uwzględniał on wszystkich pośredników online, to regulacje dotyczące obowiązku dochowania należytej staranności przez te podmioty pozostają niewystarczające. W czasie najbliższych negocjacji trójstronnych należy skupić się na modyfikacji najważniejszych elementów rozporządzenia, takich jak m.in. mechnizm natychmiastowego usuwania nielegalnych treści czy status zaufanych podmiotów sygnalizujących.

Zachęcamy prawodawców UE do podjęcia odpowiednich działań, aby Akt o usługach cyfrowych nie był krokiem wstecz ani w zakresie walki z nielegalnymi treściami online, ani tworzeniem bezzasadnych wyjątków od odpowiedzialności dla pośredników.

Instytucje UE powinny teraz wywiązać się ze swoich zobowiązań politycznych, gwarantując, że to co jest nielegalne offline, będzie też nielegalne online.


Oryginał stanowiska

Sygnatariusze apelu:

ACT – Association of Commercial Television and VoD Services in Europe
AEPO-ARTIS – European Association of Performers Organisations
ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali
Animation Europe – Federation of Animation Producers Associations
CICAE – International Confederation of Art Cinemas
CEPI – European Audiovisual Production Association
CEPIC – Center of the Picture Industry
Eurocinema – Association de producteurs de cinéma et de télévision
Europa Distribution – European Network of Independent Film Publishers and Distributors
Fedicine – Federación de Distribuidores Cinematográficos
FERA – Federation of European Screen Directors
FIA – International Federation of Actors
FIAD – International Federation of Film Distributors’ and Publishers’ Associations
FIAPF – International Federation of Film Producers Associations
FIM – International Federation of Musicians
FSE – Federation of Screenwriters in Europe
GESAC – The European Authors’ Societies
IFTA – Independent Film & Television Alliance
IVF – International Video Federation
Mediapro
MPA – Motion Picture Association
SAA – Society of Audiovisual Authors
SPIO – Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.
SROC – Sports Rights Owners Coalition
UNIC – International Union of Cinemas
UNI MEI – Global Union - Media, Entertainment & Arts
Vaunet – Verband Privater Medien e.V.

Scroll