Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska wobec napaści na Ukrainę
ZAPA   4.03.2022

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego wiceprezesem jest obecnie m.in. Dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek, solidaryzuje się z Ukrainą wobec brutalnego ataku Federacji Rosyjskiej na ten kraj i deklaruje pomoc ukraińskim artystom. Poniżej zamieszczamy treść stanowiska w języku polskim i ukraińskim.

Zobacz również

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, zrzeszające liczne podmioty z branży kultury i kreatywnej, a także organizacje polskich twórców, przedsiębiorców, wydawców, producentów, nadawców oraz dystrybutorów treści, wyraża solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego brutalnie zaatakowanego przez rosyjski reżim.

Dzisiaj, w sytuacji gdy ludzie umierają na ulicach ukraińskich miast, nadszedł najwyższy czas, żeby poprzeć sąsiadów nie tylko słowami, ale konkretnymi działaniami. Ukraina nie może być pozostawiona samej sobie. Ukraina walczy o wolność swoją i naszą, europejską. Nie zgadzamy się na agresję i działania wojenne z woli dyktatorów. Nie zgadzamy się na śmierć niewinnych dzieci, cywilów i żołnierzy.

Popieramy prawo narodu ukraińskiego do wolności, samostanowienia i niezależności.

Wspólnie z twórcami i organizacjami zrzeszonymi w naszym Stowarzyszeniu jesteśmy gotowi pomóc twórcom i ukraińskim organizacjom kreatywnym w ich procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską.

#solidarnizukraina #StandWithUkraine


UA:

Асоціації „Креативна Польща” (пол. Stowarzyszenie Kreatywna Polska), об’єднує багато суб’єктів з галузі мистецтва, а також організації польських митців, підприємців, видавців, продуцентів та дистриб’юторів контенту. Асоціація виражають свою солідарність та підтримку українському народу, який зазнай брутально нападу російським режимом.


Сьогодні, в ситуації коли люди помирають на вулицях українських міст, настав час щоб підтримати сусідів не тільки словами, але конкретними діями. Україну не можна залишати саму собі. Україна бореться за свободу свою і нашу, європейську. Ми не погоджуємося на агресію та воєнні дії з волі диктаторів. Не погоджуємось на смерть невинних дітей, цивільного населення та солдатів.


Підтримуємо право українського народу до свободи, самовизначення та незалежності. Підтримуємо прагнення вступити до Європейського Союзу.
Митці та організації нашої асоціації Креативна Польща (пол. Kreatywna Polska), засвідчують свою підтримку та поміч творчому середовищу та українським креативним організаціям на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.


#солідарнізукраїни #StandWithUkraineScroll