Terminarz repartycji i wypłat w SFP-ZAPA w 2022 roku
ZAPA   18.03.2022

Rada Administracyjna SFP-ZAPA zatwierdziła uchwałą z 24 lutego 2022 roku przygotowany przez biuro SFP-ZAPA terminarz repartycji na rok bieżący. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan wypłat tegorocznych tantiem, nad którego realizacją niezmiennie będzie czuwał cały nasz zespół.

Zobacz również

Jak co roku prezentujemy Państwu zaakceptowany przez Radę Administracyjną SFP-ZAPA terminarz repartycji. Zaplanowane na 2022 rok wypłaty należności realizowane będą z najwyższą możliwą starannością w terminach, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela:


Grupa pierwsza: repartycje główne


Miesiąc Planowany termin wypłat Planowane repartycje i wypłaty
Maj 9-14 maja Wypłaty dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w 2021 r.
Czerwiec 20-30 czerwca
  • Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, CANAL+ , TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2021 roku.
  • Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach pozostałych nadawców za emisje w całym 2021 roku.
  • Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za drugie półrocze 2021 roku.
  • Wypłaty dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania (hotele oraz telewizje szpitalne) za 2021 rok.
Sierpień 15-31 sierpnia Wypłaty dla producentów z tytułu reemisji za 2021 rok.
Wrzesień 5-9 września
  • Wypłaty dla autorów z tytułu wyświetlania w kinach wielosalowych za lata 2018-2021
  • Wypłaty dla autorów z tytułu wpływów z wyświetlania w kinach zainkasowanych w 2021 roku.
Październik 17-21 października
  • Wypłaty dla autorów z tytułu czystych nośników za 2021 rok.
  • Wypłaty dla producentów z tytułu czystych nośników za 2021 rok.
Listopad 21-30 listopada
  • Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, CANAL+ , TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2022 roku.
  • Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za pierwsze półrocze 2022 roku.Grupa druga: repartycje bieżące


Miesiąc Planowane repartycje i wypłaty
Do 15. dnia każdego miesiąca Wypłaty z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól eksploatacji: zwielokrotnienia na nośnikach, publicznego udostępniania w internecie archiwów TVP, publicznego odtwarzania (pokazy okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawania teatrów telewizji, wykorzystania zagranicznego.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego terminarza, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA pod adresem: sekretariat@zapa.org.pl. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie Państwa wątpliwości.
Scroll