SFP-ZAPA wygrywa z TVN S.A. spór sądowy o tantiemy dla scenarzystów
ZAPA   2.05.2022

15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał nadawcę telewizyjnego TVN S.A do zapłaty na rzecz scenarzystów reprezentowanych przez SFP-ZAPA kilkumilionowej należności obejmującej tantiemy i odsetki. To wynik procesu toczącego się od 2017 roku dotyczącego nadawania utworów audiowizualnych w programach TVN w 2015 r.

Zobacz również

Kilka lat temu Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wyłączyło z umowy z TVN wynagrodzenie należne scenarzystom chronionym przez SFP-ZAPA, określając jego wysokość na poziomie przez naszą organizację nieakceptowanym. TVN ignorując zastrzeżenia SFP-ZAPA dotyczące zaniżonej wyceny scenariusza dokonanej przez ZAiKS, zawarł wówczas nową umowę z tą organizacją. SFP-ZAPA musiało więc dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W wyroku z połowy marca br. Sąd nie miał wątpliwości, że kwota tantiem wyliczona przez SFP-ZAPA jest prawidłowa, a nadawca powinien ją zapłacić.


Pomimo że wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a autorzy musieli czekać kilka lat na uznanie ich roszczeń, to cieszy nas fakt, że Sąd finalnie przyznał rację SFP-ZAPA. Odrzucenie przez TVN S.A. naszych wyliczeń i argumentacji w zakresie prawidłowej wyceny scenariusza, okazało się dla nadawcy całkowicie nieopłacalne. Liczymy na szybkie uprawomocnienie się wyroku i niezwłoczne uregulowanie przez TVN zasądzonych należności – skomentował orzeczenie Sądu Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Scroll