Rada Repartycyjna SFP-ZAPA ukonstytuowała się i wybrała Prezydium
ZAPA   12.05.2022

W czwartek, 12 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA. Rada wybrała swoje Prezydium i zainaugurowała działanie w nowym składzie. Przewodniczącym został wybrany Juliusz Machulski, Wiceprzewodniczącą - Karolina Bielawska, a Sekretarzem -Jacek Bromski.

Zobacz również

6 członków Rady zostało wybranych podczas kwietniowego Zebrania Wyborczego ZAPA. 3 członków wybrał Zarząd Główny SFP. Pełen skład Rady Repartycyjnej dostępny jest na naszej stronie tutaj.  

Do głównych obowiązków Rady Repartycyjnej, czyli nowego organu SFP zastępującego Radę Administracyjną, należy zatwierdzanie stawek wynagrodzeń autorskich lub projektów tabel wynagrodzeń, zatwierdzanie klasyfikacji utworów audiowizualnych w celu właściwej repartycji wynagrodzeń, rozpatrywanie odwołań oraz skarg przesyłanych do SFP-ZAPA przez uprawnionych, uchwalanie planu finansowego i merytorycznego SFP-ZAPA, a także przyjmowanie okresowych sprawozdań dyrektora SFP-ZAPA. 

Scroll