Korzystny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Chomikuj.pl
ZAPA / Małgorzata Machczyńska, Radca Prawny SFP-ZAPA   27.06.2022

27 maja 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną operatora serwisu Chomikuj.pl kończąc tym samym trwający ponad 7 lat spór sądowy wszczęty z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich i trzech producentów filmowych. Decyzja ta przesądza, że serwis internetowy odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników.

Zobacz również

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego utrzymuje w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który nałożył na operatora serwisu Chomikuj.pl szereg obowiązków obejmujących m.in. blokowanie dostępu do kopii filmów bezprawnie udostępnianych w serwisie, które były przedmiotem postępowania oraz zasądził odszkodowanie za naruszenia.


Decyzja Sądu Najwyższego ma charakter precedensowy, gdyż ostatecznie potwierdza, że pośrednicy internetowi ponoszą odpowiedzialność za treści bezprawnie zamieszczane przez użytkowników. Co istotne takie stanowisko zgodne jest z założeniami unijnej dyrektywy z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym („Dyrektywa DSM”), która w art. 17 wprost wskazuje, że dostawcy usług udostępniania treści online ponoszą odpowiedzialność za chronione prawem autorskim materiały i co więcej, aby móc z nich korzystać muszą uzyskać zezwolenia od podmiotów uprawnionych. Cieszymy się, że polski sąd uwzględnił unijną regulację zważywszy, że jesteśmy w przededniu implementacji dyrektywy DSM do porządku krajowego.


Uzasadnienie pisemne wyroku Sądu Najwyższego nie jest jeszcze znane. Po jego uzyskaniu wrócimy do Państwa z garścią nowych informacji.Scroll