Stanowisko SFP-ZAPA dot. sposobu wdrożenia w Polsce dyrektyw unijnych o prawie autorskim
ZAPA   26.07.2022

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającego najnowsze dyrektywy UE z obszaru prawa autorskiego. Jako Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przedstawiliśmy obszerne stanowisko wobec zaproponowanych przepisów.

Zobacz również

W przedmiocie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że MKiDN dostrzegło konieczność wprowadzenia niezbywalnych wynagrodzeń dla twórców audiowizualnych z tytułu eksploatacji utworów w internecie. Po wielu latach oczekiwań, Ministerstwo Kultury zdecydowało się rozszerzyć obecny art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o pole eksploatacji „publiczne udostępnianie w miejscu i czasie przez siebie wybranym”. W praktyce oznacza to, że twórcy audiowizualni zyskają uprawnienie do otrzymywania tantiem ustawowych od takich serwisów jak Netflix, HBO Max, czy Canal + Online.


W projekcie zostały również przedstawione rozwiązania dotyczące ochrony praw twórców w relacjach kontraktowych z producentami. Wymagają one pewnych modyfikacji uwzględniających specyfikę branży audiowizualnej oraz wypracowania kompromisu w środowisku twórców i producentów. Chodzi m.in. o nałożone na producentów obowiązki informacyjne, czy prawo do odwołania przez twórcę zgody na korzystanie z utworu, gdy nie jest on eksploatowany. W obu przypadkach zaproponowaliśmy wprowadzenie szczegółowych rozwiązań w zakresie wdrożenia tych przepisów w odniesieniu do utworów audiowizualnych.


Na gruncie nowych przepisów, dostawcy usług udostępniania treści online (tacy jak YouTube) zostaną uznani za korzystających z utworów zamieszczanych przez ich użytkowników. Tym samym będą oni zobowiązani uzyskać stosowne licencje na takie korzystanie z utworów. Jeżeli licencję uzyskają, obejmie ona także utwory zamieszczane przez ich użytkowników. W przeciwnym razie będą zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, by uniemożliwić dostęp do utworów zamieszczonych bez zgody uprawnionych oraz niezwłocznego zablokowania do nich dostępu. Uzyskiwanie licencji przez serwisy internetowe będzie się odbywać za pomocą rozszerzonych zbiorowych licencji. Są to umowy pomiędzy organizacją zbiorowego zarządzania a użytkownikiem praw autorskich lub pokrewnych, obejmująca również tych uprawnionych, którzy nie powierzyli swoich praw w zarząd organizacji zbiorowego zarządzania. Twórcy zachowują przy tym prawo do wyłączenia się z tego systemu (tzw. opt-out), czyli mogą zdecydować, że o zawarciu umowy będą decydować samodzielnie. W naszym stanowisku pozytywnie oceniliśmy zaproponowany przez MKiDN kierunek regulacji, jednocześnie proponując zmiany redakcyjne zmierzające do uzyskania większej precyzji.


Zaprezentowany przez MKiDN projekt ustawy implementuje do polskiego prawa także dyrektywę satelitarno-kablową II. W naszym stanowisku popraliśmy stworzenie neutralnej technologicznie definicji reemisji i objęcie jej rozszerzonym zbiorowym zarządem, zgłaszając jednocześnie uwagi redakcyjne do brzmienia poszczególnych przepisów.


W przypadku chęci zapoznania się z pełną argumentacją dotyczącą opisanych zagadnień, udostępniamy treść pełnego stanowiska SFP-ZAPA:


 Stanowisko SFP dot. DSM i sat-cab

Scroll