Stanowisko SFP-ZAPA dot. sposobu wdrożenia w Polsce dyrektyw unijnych o prawie autorskim
ZAPA   26.07.2022

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającego najnowsze dyrektywy UE w zakresie prawa autorskiego. Jako Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przedstawiliśmy obszerne stanowisko wobec zaproponowanych przepisów.

Zobacz również

W przedmiocie dyrektywy 2019/790/UE z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że MKiDN dostrzegło konieczność wprowadzenia zasady prawa do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia poprzez rozszerzenie obecnego art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o pole eksploatacji „publiczne udostępnianie w miejscu i czasie przez siebie wybranym”. W praktyce oznacza to, że twórcy zyskają uprawnienie do otrzymywania tantiem ustawowych od takich podmiotów jak Netflix, HBO Max, czy Canal + Online.


Poparliśmy również zaproponowane przez MKiDN rozwiązanie dotyczące licencjonowania utworów w serwisach internetowych, które udostępniają utwory umieszczane przez użytkowników. Resort kultury zaproponował, by odbywało się to za pomocą rozszerzonych zbiorowych licencji, które są niezwykle przydatnym mechanizmem przy masowej eksploatacji utworów, pozwalającym w prosty sposób nabyć licencję oraz uzyskać wynagrodzenie dla uprawnionych, a tych uprawnionych, którzy nie są zainteresowani licencjonowaniem utworów, wyłączyć spod systemu.


Zaprezentowany przez MKiDN projekt ustawy implementuje również do polskiego prawa dyrektywę 2019/789/UE. W naszym stanowisku popraliśmy stworzenie neutralnej technologicznie definicji reemisji i objęcie jej rozszerzonym zbiorowym zarządem, zgłaszając jednocześnie uwagi redakcyjne do brzmienia poszczególnych przepisów.

W przypadku chęci zapoznania się z pełną argumentacją dotyczącą opisanych zagadnień, udostępniamy treść pełnego stanowiska SFP-ZAPA:


 Stanowisko SFP dot. DSM i sat-cab

Scroll