Panel SFP-ZAPA na "Big Festivalowski"
ZAPA / Cezary Piekarczyk   9.09.2022

„Big Festivalowski” to nowe wydarzenie na filmowej mapie Polski, które świetnie opisują cechy osobowości jego „patrona” – kultowego Big Lebowskiego: beztroska, pozytywne nastawienie do życia i poczucie humoru. Na tym „festiwalu lekkich treści” - jak sam nazywa go jego twórca Alek Pietrzak – wybrzmiały jednak i treści poważne. Podczas panelu SFP-ZAPA dotyczącego ochrony praw autorskich i dodatkowego wynagrodzenia dla twórców, mogliśmy przekazać uczestnikom festiwalu nasze doświadczenia i wiedzę w zakresie tantiem.

Zobacz również

W aspektach prawnych naszą organizację reprezentowała mec. Monika Chmielewska - ekspert w dziedzinie prawa autorskiego. Omówiła wyzwania związane z inkasowaniem należnych twórcom tantiem od użytkowników praw (np. nadawcy telewizyjni, właściciele kin czy operatorzy kablowi), jak i w zakresie ochrony praw twórców bezpośrednio w ich relacjach z odbiorcami ich twórczości. Od strony praktycznej wiedzą o działaniu naszej organizacji podzielił się Cezary Piekarczyk - szef działu repartycji, czyli jednostki odpowiedzialnej za odpowiedni podział uzyskanych tantiem pomiędzy twórców.


Wśród najczęściej poruszanych w dyskusji z uczestnikami tematów pojawiały się m. in.: pozycja indywidualnych twórców wobec platform internetowych niepłacących obecnie tantiem (co już niedługo ma się zmienić); korzyści jakie w relacjach z dużymi korporacjami zagranicznymi może osiągać twórca przynależąc do organizacji zbiorowego zarządzania, a także kwestie dotyczące respektowania umów licencyjnych przez licencjobiorców i dochodzenia praw w przypadku ich naruszenia.


Festiwal skupił wokół siebie twórców audiowizualnych wielu pokoleń, w tym youtuberów. Kuluarowe rozmowy z najmłodszymi filmowcami – działającymi profesjonalnie, ale także hobbystycznie – tworząc content filmowy udostępniany na różnego rodzaju platformach internetowych, okazały się niezwykle interesujące. Dla organizacji zarządzającej prawami twórców kluczowym jest, by podążać za trendami i poznawać nowe modele udostępniania treści w internecie.


Scroll