SFP-ZAPA z certyfikatem ISO 9001:2015 na kolejne 3 lata
ZAPA / Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Krzysztof Mroczkowski   21.09.2022

Ważność certyfikatu potwierdzającego w SFP-ZAPA zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015 została przedłużona do 2025 roku. SFP-ZAPA to jedyna w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania, mogącą poszczycić się tego rodzaju dokumentem.

Zobacz również

Historia certyfikacji wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością sięga w SFP-ZAPA 2007 roku. Wówczas odbyło się wdrożenie organizacji do systemu i pierwszy audit certyfikujący. Od tamtego czasu, w związku z wymaganiami jakie stawia ten rodzaj normy, SFP-ZAPA nieprzerwanie podejmuje kroki umożliwiające doskonalenie procesów wewnątrz organizacji. Dba o działania zapewniające spójność oraz zgodność z obowiązującym prawem stosowanych w SFP-ZAPA procedur i wdrażanych instrukcji. Ważnym aspektem tych starań jest również ciągłe identyfikowanie obszarów do poprawy, wychwytywane za pomocą serii auditów wewnętrznych oraz kompleksowych przeglądów Systemu Zarządzania. Ukoronowaniem wszystkich tych wymienionych i podejmowanych w trakcie roku działań jest audit zewnętrzny, w tym co 3 lata audit recertyfikacji o rozbudowanej formule.


8 i 9 września bieżącego roku biuro SFP-ZAPA odwiedził, celem przeprowadzenia takiego auditu, przedstawiciel zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej Dekra. W ramach badania zapoznał się zarówno z ogólnym procesem zarządczym panującym wewnątrz organizacji, jak i z poszczególnymi, realizowanymi w SFP-ZAPA procesami (w tym roku w szczególności z procesami: Inkaso Polska, Repartycja oraz Obsługa Producentów). W toku przeprowadzonych prac auditor nie wskazał w działaniu organizacji żadnych niezgodności. Docenione zostało natomiast stosowanie podejścia procesowego, zaangażowanie Dyrekcji oraz Kierownictwa SFP-ZAPA w ciągłe doskonalenie oraz proaktywna postawa pracowników.


Uzyskany certyfikat uwiarygadnia SFP-ZAPA jako organizację dążącą do nieustannego podnoszenia jakości swoich działań oraz otwartą na współpracę z zewnętrznymi ekspertami. Wartością dodaną przeprowadzanych auditów zewnętrznych jest również wsparcie, jakiego auditorzy udzielają nam w zakresie identyfikowania tematów, które wciąż można udoskonalić. Dzięki temu SFP-ZAPA może być nie tylko dobrze przygotowana do corocznych auditów, lecz także jak najlepiej wykonywać swoją pracę i efektywnie wypłacać autorom oraz producentom należne im tantiemy.

Scroll