Nowy projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o prawie autorskim
ZAPA   28.11.2022

W środę, 23 listopada Ministerstwo Kultury zaprezentowało zaktualizowany po konsultacjach publicznych projekt ustawy wdrażającej do polskiego prawa unijną dyrektywę o prawie autorskim. To świetna wiadomość dla twórców i kolejny krok na legislacyjnej drodze do uregulowania kwestii wynagrodzenia za eksploatację filmów w internecie.

Zobacz również

Dominik Skoczek – Dyrektor SFP-ZAPA:


„Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o przygotowaniu przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nowego projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790). Pojawienie się zaktualizowanej propozycji po konsultacjach publicznych i międzynarodowych jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.

Opublikowany projekt jest ważną i konieczną zmianą, dzięki której możliwe będzie zapewnienie autorom tantiem za eksploatację filmów w internecie oraz zasadnicze wzmocnienie interesów polskich twórców i producentów w cyfrowym świecie. Dostosowanie sposobu wynagradzania autorów do faktycznego użytkowania efektów ich pracy jest kwestią elementarnej sprawiedliwości, którą musimy zapewnić jako silne państwo. Wdrażana dyrektywa jest niezbędnym krokiem w tym kierunku.

Mam nadzieję, że treść zaproponowanego przez Ministerstwo Kultury projektu ustawy spotka się ze zrozumieniem i poparciem na kolejnych szczeblach ścieżki legislacyjnej. Apelujemy do rządu i przedstawicieli parlamentu o ponadpolityczne porozumienie na rzecz polskiej kultury i jak najszybsze wdrożenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego”.

Scroll