Stowarzyszenie Filmowców Polskich podpisało umowę z kinem Sokół
ZAPA / Piotr Chaberski – Zastępca Dyrektora SFP-ZAPA   31.03.2023

Pod koniec marca br. SFP-ZAPA podpisało razem z ZAiKS-em kolejną trójstronną umowę z członkiem Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Tym razem jest to czterosalowe kino Sokół w Nowym Sączu, którego operatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Zobacz również

Umowa regulująca płatności tantiem z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych przewiduje rozliczenia z dwiema organizacjami zbiorowego zarządzania na zasadach powszechnie akceptowanych przez rynek czyli według łącznej stawki 2,1% wszystkich wpływów z tytułu wyświetlania – 1,05% dla SFP-ZAPA oraz 1,05% dla ZAiKS-u.


Równolegle do umowy SFP-ZAPA porozumiało się z kinem w zakresie prawidłowego rozliczenia zaległych tantiem za przeszłość.


Obecnie umowami z SFP-ZAPA objęte jest ponad 470 kin z całej Polski, co stanowi ok. 90% rynku. Spośród największych kin wyłącznie Cinema City nie ma zawartej umowy z SFP-ZAPA.

Scroll