ZAPA ma ISO !
ZAPA   29.10.2007

Z satysfakcją informujemy, że SFP-ZAPA, jako pierwsza w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, uzyskała certyfikat jakości ISO.

Zobacz również

W dniu 28 września 2007 r. odbył się u nas tzw. audyt certyfikujący, w wyniku którego potwierdzono zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

 

Zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły w gospodarce, sprawiły, że jakość produktów i usług stała się jednym z podstawowych kryteriów decydujących o sukcesie organizacji. W celu jak najlepszego zapewnienia jakości usług powstały normy ISO serii 9000, które są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich typach organizacji, niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością zawiera norma PN EN ISO 9001:2001. System ten jest ukierunkowany na zrozumienie i spełnienie wymagań Klienta, a więc określonych potrzeb względem usług danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary.

 

Cały system został ukierunkowany na zapewnienie satysfakcji wszystkich naszych Uprawnionych, co stało się celem nadrzędnym dla procesów zachodzących w SFP-ZAPA. Dodatkowym celem postawionym przed naszą organizacją jest ciągłe doskonalenie, co zapewnia stałe podnoszenie jakości naszych usług.

 

Wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością przez renomowaną jednostkę jaką jest DQS zapewnia, że SFP-ZAPA działa w sposób klarowny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. Jednocześnie certyfikat zobowiązuje nas do poddawania się corocznym audytom ze strony niezależnej jednostki zewnętrznej sprawdzającej, czy nadal spełniamy wszystkie wymagania normy oraz czy cały czas doskonalimy nasz system.

 

Pomimo zewnętrznych audytów, w ZAPA są przeprowadzane audyty wewnętrzne. Za ich realizację odpowiadają przeszkoleni pracownicy ZAPA, a wyniki ich pracy podlegają sprawdzeniu przez jednostkę zewnętrzną.

 

Potwierdzeniem, iż wybrana przez nas droga doskonalenia swojej działalności jest wyznacznikiem dla innych organizacji zajmujących się ochroną autorskich praw majątkowych, jest rozpoczęcie procesu wdrażania wymagań normy PN EN ISO 9001:2001 przez CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs / International Confederation of Societies of Authors and Composers).

Scroll