Jest porozumienie z Cyfrowym Polsatem!
ZAPA   18.08.2008

SFP-ZAPA zawarło 7 lipca br. porozumienie z platformą satelitarną Cyfrowy Polsat. Porozumienie obejmuje zarówno zaległości, jak i zobowiązania bieżące. Należności za zaległości już wpłynęły na nasze konto i niedługo nastąpią wypłaty dla uprawnionych.

Zobacz również

Negocjacje z przedstawicielami Cyfrowego Polsatu w osobach prezesa Dominika Libickiego i mecenas Anety Jaskólskiej przebiegały pomyślnie, a termin płatności został dotrzymany. Rokuje to dobrą współpracę w przyszłości.

Scroll