Pozytywny wynik audytu podtrzymującego i informatycznego w ZAPA
ZAPA   3.10.2008

Pod koniec września br. ZAPA pomyślnie przeszedł pierwszy audyt podtrzymujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2001.

Zobacz również

Audyt został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą DQS Polska. Jego zakres obejmował sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz współpracę z organizacjami zbiorowego zarządu w zakresie powierzonych praw.


Pozytywny wynik audytu potwierdza, że funkcjonujący w ZAPA System Zarządzania Jakością jest skuteczny i ciągle doskonalony. Tym samym utrzymana została ważność przyznanego w zeszłym roku Certyfikatu Jakości ISO 9001:2001. Kolejny audyt planowany jest na koniec 2009 roku.


Równolegle do audytu podtrzymującego ZAPA zlecił przeprowadzenie audytu informatycznego. Miał on na celu weryfikację utrzymywanej infrastruktury IT oraz wyznaczenie przyszłych prac rozwojowych. Również w tym przypadku zakończył się on pozytywnym rezultatem. Gwarantuje to niezakłócone działanie infrastruktury informatycznej w naszej organizacji.


Nieobowiązkowy charakter wspomnianego audytu potwierdza, że dążenie do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług jest priorytetem dla Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych.

Scroll