Zawieranie umów przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z hotelami
ZAPA   15.04.2009

Umożliwianie gościom hotelowym skorzystania z odbiorników telewizyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych i uzasadnia roszczenia o zapłatę odszkodowania oraz wynagrodzenia autorskiego.

Zobacz również

W ramach działalności zbiorowego zarządu majątkowymi prawami autorskimi do utworów audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych wyraża zgodę na korzystanie przez podmiot prowadzący działalność hotelową z utworów audiowizualnych (m.in. filmy i seriale fabularne, filmy i seriale animowane, filmy i seriale dokumentalne i paradokumentalne, telenowele, sitcomy oraz teatr telewizji) na polu reemisji oraz publicznego odtwarzania przy pomocy urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych w pokojach hotelowych oraz zawiera umowy ustalające sposób zapłaty wynagrodzenia dla współtwórców utworów audiowizualnych (reżyserów, operatorów obrazu, scenarzystów), wynikającego z art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Umożliwianie gościom hotelowym skorzystania z odbiorników telewizyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych  i uzasadnia roszczenia o zapłatę odszkodowania oraz wynagrodzenia autorskiego a także zakazania podmiotowi prowadzącemu działalność hotelową dokonywania publicznego odtwarzania i reemisji w budynku hotelu utworów audiowizualnych nadawanych w programach telewizyjnych do czasu zawarcia ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich umowy na korzystanie z autorskich praw majątkowych.


Powyższe roszczenia zostały potwierdzone w szeregu postępowań sądowych (por. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2008 roku, sygn. akt I C 129/08, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2008 roku, sygn. akt I ACa 858/08; wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2008 roku, sygn. akt I C 290/08; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. akt II C 169/08). W ww. wyrokach sądy powszechne uznawały zasadność zarówno podstawy roszczeń Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jak i ich wysokości wyliczonej na podstawie stawek stosowanych przez Stowarzyszenie.


W odniesieniu do umów na korzystanie przez podmiot prowadzący działalność hotelową z utworów audiowizualnych prosimy o kontakt: nr. tel. (22) 581 55 30; adres poczty elektronicznej - sekretariat@zapa.org.pl

Scroll