Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko SFP-ZAPA
ZAPA   7.10.2009

W wyroku z dnia 15 maja 2009 r. (II CSK 701/08) Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanego operatora kablowego S.M. Lokator z siedzibą w Zduńskiej Woli, potwierdzając stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych o przysługiwaniu mu prawa do zakazania reemisji utworów audiowizualnych w sieciach telewizji kablowej do czasu zawarcia umowy z SFP.

Zobacz również

W obszernym uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że "Powodowe Stowarzyszenie jest jedyną organizacją zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich do utworów audiowizualnych."

Pełna treść wyroku Sądu Najwyższego jest dostępna tutaj.

Scroll