Nowy certyfikat jakości ISO dla ZAPA
ZAPA   21.10.2010

Z satysfakcją informujemy, że SFP-ZAPA przeszedł ponowną certyfikację systemu na zgodność z wymaganiami najnowszej normy ISO 9001:2008.

Zobacz również

W dniach 27 oraz 28 września 2010 r. odbył się u nas tzw. audyt certyfikujący, w wyniku którego potwierdzono zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

W tym miejscu należy podkreślić, iż SFP-ZAPA od 2007 roku posiadał certyfikat ISO 9001:2001, który odnosił się do wymagań nieaktualnej już normy. Obecny certyfikat potwierdza zgodność wdrożonego i rozwijanego systemu zarządzania jakością z wymaganiami najnowszej normy PN-EN ISO 9001:2009.

Wdrożony system jest ukierunkowany na zrozumienie i spełnienie wymagań Klienta, a więc określonych potrzeb względem usług danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary.

Cały system został ukierunkowany na zapewnienie satysfakcji wszystkich naszych Uprawnionych, co stało się celem nadrzędnym dla procesów zachodzących w SFP-ZAPA. Dodatkowym celem postawionym przed naszą organizacją jest ciągłe doskonalenie, co zapewnia stałe podnoszenie jakości naszych usług
.

Certyfikowanie systemu zarządzania jakością przez renomowaną jednostkę jaką jest DQS zapewnia, że SFP-ZAPA działa w sposób klarowny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. Jednocześnie certyfikat zobowiązuje nas do poddawania się corocznym audytom ze strony niezależnej jednostki zewnętrznej sprawdzającej, czy nadal spełniamy wszystkie wymagania normy oraz czy cały czas doskonalimy nasz system. W sprawozdaniu z audytu podkreślono iż mocnymi stronami SFP-ZAPA są:

 

  • nowoczesna infrastruktura;
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii do zarządzania i realizacji procesów, szczególne uznanie w oczach audytorów zyskała ZAPA On-Line;
  • przeciwdziałanie zagrożeniom - wprowadzanie elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • wysokie kompetencje pracowników;
  • zaangażowanie pracowników w doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

 

Pomimo zewnętrznych audytów, w ZAPA są przeprowadzane audyty wewnętrzne. Za ich realizację odpowiadają przeszkoleni pracownicy ZAPA, a wyniki ich pracy podlegają sprawdzeniu przez jednostkę zewnętrzną.

 

Scroll