Umowa z Polsatem
ZAPA   2.12.2010

Pod koniec marca br. po trwającym od 2003 roku procesie sądowym zawarta została ugoda sądowa z Polsatem. Obejmuje ona zaległości za okresy minione, począwszy od 22 lipca 2000 r., oraz wynagrodzenia za okresy bieżące.

Zobacz również

Jej zawarcie jest kolejnym sukcesem SFP-ZAPA w bieżącym roku i stanowi znaczący krok w kierunku objęcia zbiorowym zarządem całości rynku nadawców w Polsce.

Uprawnieni twórcy zapisani w ZAPA otrzymali już zdecydowaną większość zaległych tantiem z tytułu nadań w Polsacie. Najbliższe wypłaty za bieżące nadania planowane są na początek II kwartału przyszłego roku.

Scroll