Umowa z Platformą N
ZAPA   2.12.2010

Informujemy, że w I kwartale przyszłego roku planujemy rozpocząć wypłaty tantiem za użycia utworów na Platformie N. Aktualnie trwa przekazywanie przez operatora dokumentów do ZAPA, których skompletowanie jest niezbędne do wypłacenia uprawnionym należnych kwot.

Zobacz również

Wypłaty będą realizowane na podstawie umowy generalnej z Platformą N i Telewizją na Kartę, która po długich negocjacjach została zawarta 18 maja br.

Umowa reguluje zobowiązania w zakresie należnych twórcom wynagrodzeń autorskich za okres od początku działalności, tj. od dnia 1 października 2006 r. i dotyczy nadań oraz reemisji satelitarnej.

Scroll