Wypłaty tantiem za użycia utworów na Platformie N
ZAPA   16.12.2010

Informujemy, że na kilka tygodni przed planowanym terminem rozpoczęliśmy wypłacanie tantiem z tytułu reemisji satelitarnej na Platformie N.

Zobacz również

Kwoty z tytułu nadań zostaną wypłacone niezwłocznie po dostarczeniu pełnej dokumentacji przez operatora platformy.

Scroll