NOWE WZORY UPOWAŻNIEŃ DLA SFP-ZAPA
ZAPA   11.01.2011

uprzejmie informujemy, że z dniem 11 stycznia br. zostały wprowadzone nowe wzory umów o powierzenie w zarząd SFP-ZAPA autorskich praw majątkowych. Zostały one zamieszczone w zakładce DO POBRANIA.

Zobacz również

W związku z tym wszyscy uprawnieni zgłoszeni do SFP-ZAPA przed 11 stycznia br. otrzymają w najbliższym czasie pisma zawiadamiające o zmianie dotychczas obowiązujących dokumentów wraz z prośbą o ich aktualizację.

Otrzymane umowy prosimy uzupełnić, podpisać, a następnie odesłać w załączonej kopercie zwrotnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt odpowiednio z Działem Obsługi Autorów lub z Działem Obsługi Producentów SFP-ZAPA.

Scroll