Pozytywny wynik audytu w SFP-ZAPA
ZAPA   27.10.2011

SFP-ZAPA pomyślnie przeszedł audit nadzoru systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Wspomniany audit odbył się 24 września br. i był już szóstym z kolei zakończonym wynikiem pozytywnym.

Zobacz również

Po jego zakończeniu auditorzy wskazali jako mocne strony SFP-ZAPA m.in. wysoki poziom kultury organizacji, kompetencji i zaangażowania dyrekcji oraz pracowników w zakresie utrzymania i rozwoju systemu zarządzania, a także silne ukierunkowanie na rozwój systemu zarządzania w aspekcie zmian na rynku medialnym.


Wdrożony przez nas system od samego początku nastawiony jest na zapewnienie satysfakcji wszystkich naszych Uprawnionych. Stało się to celem nadrzędnym dla procesów zachodzących w SFP-ZAPA. Audit został przeprowadzony przez DQS Polska, licencjonowaną jednostkę niemieckiej firmy DQS GmbH. 

Jarosław Lewandowski

Scroll