Reemisja utworów audiowizualnych
ZAPA   12.12.2011

Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przypomina

Zobacz również

Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przypomina, że: 

 

  • jest organizacją właściwą do udzielania licencji w zakresie utworów audiowizualnych na polu reemisji;
  • wysokość wynagrodzenia z tytułu reemisji utworów audiowizualnych reprezentowanych przez Stowarzyszenie jest obliczana wedle stawki 2,2 % wpływów netto (bez podatku VAT) uzyskiwanych przez operatorów sieci kablowych od abonentów w związku ze świadczeniem usług reemisji, z wyłączeniem jednorazowych opłat instalacyjnych i przyłączeniowych lub innych opłat o charakterze jednorazowym;
  • wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ulega powiększeniu o podatek od towarów i usług, wedle aktualnej stawki (na chwilę obecną wynosi ona 23%);
  • powyższa stawka nie obejmuje praw do utworów audiowizualnych przysługujących na polu reemisji nadawcom co do utworów wykorzystywanych w programach zestawionych przez tych nadawców. 

Jednocześnie zaznaczamy, że w celu zgodnej z prawem eksploatacji utworów audiowizualnych przez operatorów sieci kablowych niezbędne jest zawarcie umowy licencyjnej. Jedynie zawarcie takiej umowy chroni operatorów przed odpowiedzialnością wynikającą z naruszania autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych, które są reprezentowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W celu zawarcia umowy prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA.

Scroll