Oświadczenie w sprawie spółki Media Hotel Sp. z o. o.
ZAPA   1.03.2012

Zobacz również

Stowarzyszenie Filmowców Polskich informuje, że spółka Media Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, która oferuje przedsiębiorstwom hotelowym usługi w zakresie kompleksowej obsługi sieci telewizyjnych instalowanych w hotelach, nie zawarła ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich żadnej umowy, na podstawie której mogłaby ona udzielać sublicencji innym podmiotom, czy też w jakikolwiek inny sposób zwalniać je z obowiązku zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich oraz wypłacania wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów audiowizualnych. Spółka ta nie posiada także umowy zezwalającej jej samej na reemisję ww. utworów.


Ze względu na powyższe, fakt zawarcia ze spółką Media Hotel umowy dotyczącej świadczenia usług telewizji kablowej nie zwalnia przedsiębiorcy prowadzącego hotel z obowiązku zawarcia umowy z SFP.

Scroll