Umowa z Multimedia Polska S.A. podpisana
ZAPA   7.05.2013

Pod koniec kwietnia br. SFP-ZAPA podpisał umowę licencyjną na reemisję utworów audiowizualnych z jednym z największych polskich operatorów kablowych - Multimedia Polska S.A.

Zobacz również

Umowa przewiduje uwzględniającą warunki rynkowe stawkę 2,2% wpływów netto operatora (bez podatku VAT) otrzymywanych z tytułu świadczenia usług reemisji programów telewizyjnych. Licencja nie obejmuje praw do utworów audiowizualnych przysługujących nadawcom na tym polu eksploatacji (tzw. inhouse production).

 

Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym i dostawcą telewizji cyfrowej. Podpisanie przez SFP-ZAPA umowy licencyjnej z tak dużym podmiotem to znaczący krok w kierunku uporządkowania zasad korzystania z praw autorskich oraz zarządzania tymi prawami. Wpłynie on na ustabilizowanie płatności od operatorów telewizji kablowej.

 

"Mamy nadzieję, że kontrakt ten będzie przełomem w relacjach operatorów telewizji kablowej i organizacji zbiorowego zarządzania. Widać bowiem, że obie strony potrafią się porozumieć i wspólnie wynegocjować warunki współpracy" - mówi Ryszard Kirejczyk, Dyrektor SFP-ZAPA.

Scroll