ZAPA w Zarządzie Society of Audiovisual Authors
ZAPA   9.05.2013

2 maja br. w Brukseli na Walnym Zgromadzeniu Society of Audiovisual Authors (SAA) SFP-ZAPA został wybrany do Zarządu (Board of Directors) tej organizacji.

Zobacz również

Oprócz SFP-ZAPA członkami obecnego Zarządu SAA są następujące europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: SACD (Francja), VG BILD-KUNST (Niemcy), VG WORT (Niemcy), ALCS (Wlk. Brytania) i SABAM (Belgia). Kadencja Zarządu jest trzyletnia.

 

"To duże wyróżnienie i dowód uznania dla naszych działań, jakie podejmujemy zarówno w ramach SAA, jak i w kraju" - mówi Anna Karolicka, Kierownik Działu Zagranicznego SFP-ZAPA.

 

Aktywny na arenie międzynarodowej SFP-ZAPA, posiada także swojego reprezentanta w Board of Patrons SAA (Krzysztof Zanussi).

 

Society of Audiovisual Authors (www.saa-authors.eu) jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z krajów europejskich.

Scroll