Historia ZAPA
ZAPA

Kalendarium z działalności ZAPA

Zobacz również

rok opis
2020 ZAPA obchodzi jubileusz swojego 25-lecia. Z tej okazji wydany zostaje okolicznościowy katalog prezentujący historię organizacji, jej dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.
1995 SFP otrzymuje od Ministra Kultury i Sztuki koncesję na prowadzenie zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Podpisane są pierwsze umowy z operatorami kablowymi oraz pierwsza umowa o wzajemnej reprezentacji z zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania.
1996 rusza biuro ZAPA. 
1997 ZAPA podpisuje pierwszą umowę z TVP S.A.; autorzy otrzymują pierwsze wypłaty za nadania telewizyjne, reemisję kablową i tzw. czyste nośniki. Wypłaty z tytułu tzw. czystych nośników trafiają także do producentów. 
2000 wywalczona przez SFP nowelizacja prawa autorskiego korzystnie zmienia sytuację uprawnionych; za wypłatę tantiem staje się odpowiedzialny użytkownik (np. nadawca, właściciel kina), a nie producent. Krąg uprawnionych poszerza się o operatora obrazu.
1999-2002 wypłacone tantiemy powiększają się w tym okresie 5 -krotnie. ZAPA rozwija się coraz dynamiczniej. 
2003 ZAPA zawiera ugodę z TVN. Znacznej poprawie ulega współpraca z ZAiKSem; zostają zawarte pierwsze porozumienia, w tym w sprawie podziału wpływów z tzw. czystych nośników, z kin oraz z tytułu zwielokrotnień. 
2004 po kilkuletnich negocjacjach ZAPA podpisuje porozumienie z operatorami kablowymi zrzeszonymi w OIGKK (obecnie PIKE) w sprawie wypłat wynagrodzeń dla producentów i autorów. 
2005 podpisanie umowy z Canal+ Cyfrowy, obejmującej tantiemy za nadania oraz reemisję na platformie Cyfra Plus.
2005 ZAPA wygrywa proces z siecią hoteli Orbis i tym samym rozpoczyna podpisywanie umów z hotelami. ZAPA rozpoczyna starania o podpisanie umów z portalami internetowymi udostępniającymi filmy. 
2003-2006 stopniowo zwiększa się suma wypłacanych tantiem - w tym okresie blisko 4,5 krotnie. 
2007 ZAPA rozpoczyna wdrażanie ISAN - międzynarodowego systemu służącemu identyfikacji utworów audiowizualnych. ZAPA staje się polską agendą ISAN. ZAPA otrzymuje certyfikat ISO. 
2008 ZAPA podpisuje umowę z platformą Cyfrowy Polsat oraz nową umowę generalną z TVP S.A., regulującą, poza bieżącymi wypłatami, także wynagrodzenia zaległe. Na skutek nowelizacji prawa autorskiego do grona twórców uprawnionych do odbioru tantiem z ZAPA dołączają: montażyści, operatorzy dźwięku i kostiumografowie.
2009 ZAPA podpisuje nową umowę z TVN. Liczba umów na VOD sięga 20 - w tym z PTK Centertel (sieć Orange) i Polską Telefonią Cyfrową (sieć Era) oraz iTVP. Pod koniec roku ZAPA reprezentuje ponad 2000 polskich autorów i ich spadkobierców oraz 230 krajowych producentów. Liczba umów międzynarodowych sięga 52. 
2010 ZAPA podpisuje ugodę z Polsatem, kończąc tym samym wieloletni spór sądowy z tym nadawcą. Na mocy ugody ZAPA wyegzekwuje tantiemy za okresy bieżące oraz przeszłe począwszy od roku 2000. 
2010 ZAPA podpisuje umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. - operatorem platformy satelitarnej N i tzw. Telewizji na Kartę. Na mocy tej umowy ZAPA zainkasuje należne tantiemy za okresy bieżące oraz przeszłe. 
2010 pod koniec roku ZAPA reprezentuje ponad 2600 polskich autorów i ich spadkobierców oraz ponad 270 krajowych producentów. 
2011 zawarta zostaje ugoda z nadawcą programu telewizyjnego TELE5. Przewiduje ona rozliczenie okresu od kwietnia 2002 do stycznia 2010 r. Równolegle podpisana zostaje umowa generalna z Mediasat sp. z o.o., która jest nadawcą TELE5 od lutego 2010 r. Umowa reguluje rozliczenia wynagrodzeń autorskich za okres miniony oraz za okresy bieżące. 
2011 zawarte zostają ugody z dwoma z największych dystrybutorów działających na polskim rynku - Best Film oraz Kino Świat.
2011 pod koniec roku ZAPA reprezentuje ponad 3200 polskich autorów i ich spadkobierców oraz ponad 300 krajowych producentów. 
2012 podpisana zostaje ugoda sądowa oraz umowa licencji z Telekomunikacją Polską S.A. w zakresie reemisji kablowej. Tym samym zakończony zostaje wieloletni spór o wynagrodzenia z tytułu prowadzonej przez TP SA od 2006 r. reemisji w sieciach kablowych utworów audiowizualnych chronionych przez SFP.

Scroll