Programista – Analityk .Net C# - MVC - MS SQL Server
ZAPA

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich aktualnie poszukuje osoby na stanowisko: Programista – Analityk .Net C# - MVC - MS SQL Server Drupal

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: PROGRAMISTA/12/2017

Opis stanowiska:

 • Zbieranie i dokumentowanie wymagań biznesowych;
 • Konsultacja zebranych wymagań z zespołem programistów pod kontem wykonalności;
 • Zatwierdzanie finalnych wersji wymagań z użytkownikami i programistami;
 • Zarządzanie zmianą wymagań na późniejszych etapach produkcji oprogramowania;
 • Rekomendacja w zakresie architektury budowanych rozwiązań;
 • Wycena kosztów planowanych prac;
 • Przygotowywanie prototypów proponowanych zmian;
 • Dewelopment systemów IT zgodnie z wymaganiami;
 • Prowadzenie testów deweloperskich dostarczanych rozwiązań;
 • Pisanie testów automatycznych (z wykorzystaniem biblioteki Selenium WebDriver);
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej dostarczanych rozwiązań;
 • Wsparcie testów wewnętrznych, zewnętrznych, UAT w zakresie usuwania błędów;
 • Przygotowywanie materiałów wdrożeniowych;
 • Zarządzanie środowiskami developerskimi (SQL Server / Windows Server / IIS / SVN);
 • Bieżące raportowanie statusu realizacji powierzonych zadań;

Wymagania:

 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe informatyczne;
 • Umiejętność szybkiego poznania procesów i systemów IT firmy;
 • Znakomita komunikacja zarówno z użytkownikami jak i osobami technicznymi;
 • Asertywność i kreatywność w ramach prowadzonych analiz i planowania architektury;
 • Znajomość Microsoft SQLServer, T-SQL, zagadnień optymalizacji / wydajności baz danych;
 • Znajomość .NET Framework / C# / MVC;
 • Znajomość Drupal Framework / mySQL (rozwój i utrzymanie zewnętrznego serwisu internetowego);
 • Znajomość Microsoft Reporting Services;
 • Skuteczność, terminowość i dobra jakość dostarczanych rozwiązań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;

Mile widziane

 • Doświadczenie w budowie systemów finansowych;
 • Doświadczenie w budowie logik masowo przetwarzających dane finansowe;
 • Doświadczenie w budowie testów automatycznych z wykorzystaniem narzędzia Selenium WebDriver;
 • Znajomość Java / Struts / Tomcat;

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia;
 • Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Pracę w stabilnej organizacji;
 • Dobre zaplecze socjalne;


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli jeśli przekaże Pani/Pan więcej danych niż w art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji procesów naboru do pracy. Dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 kodeksu pracy podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

Prosimy również o zamieszczenie dodatkowej klauzuli jeżeli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana aplikacja pozostała w bazie SFP dla przyszłych procesów rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji przyszłych procesów naboru do pracy. Dane te podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lub będzie Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 85, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa), która może być Pani/Pana pracodawcą. Przekazane nam w ramach trwającego naboru lub poza nim dane osobowe będą przetwarzane:
- zgodnie i w celu wypełnienia postanowień art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jak np. możliwość nawiązania z Panią/Panem kontaktu,
- ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnego zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pani/Pana osoby, jak również, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem.

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
- pisemnie pod wyżej wskazanym adresem
- elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zapa.org.pl

Więcej informacji uzyskasz klikając tutaj lub pod adresem:
www.zapa.org.pl/_vault/_files/220/Informacja_dla_kandydatow_do_pracy.pdf

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy: rekrutacja@zapa.org.pl

Scroll