SFP-ZAPA - Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych jest właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Działamy na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki więc powierzając swoją twórczość pod naszą ochronę możesz być pewny, że dokonałeś właściwego wyboru i podjąłeś bardzo dobrą decyzję.

ZAPA oprócz twórców utworów audiowizualnych chroni również ich producentów. Producenci zgłaszając się do ZAPA powierzają nam autorskie prawa majątkowe do wyprodukowanych utworów oraz prawa pokrewne do wideogramów. Członkami naszej organizacji są także ci, którzy prawa autorskie do utworu audiowizualnego nabyli w drodze umowy z producentem np. dystrybutorzy.

ZAPA negocjuje i inkasuje wynagrodzenie należne producentom i innym dysponentom praw autorskich (np. dystrybutorom). Następnie pieniądze otrzymane od podmiotów korzystających z tychże praw dzieli pomiędzy swoich uprawnionych. W znacznej części są to tantiemy z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej. Producenci wideogramów otrzymują dodatkowo wynagrodzenie z tytułu czystych nośników. Należności tych uprawnieni nie mogą dochodzić indywidualnie od użytkowników a jedynie za pośrednictwem właściwej organizacji. Wystarczy zgłosić się do nas i powierzyć nam w zarząd prawa do swojego repertuaru. Do chwili obecnej zrobiło to ponad 669 największych producentów i kilku dystrybutorów, którzy w sumie powierzyli nam ponad 68 930 utworów. Czekamy na pozostałych!

Utworami audiowizualnymi chronionymi przez ZAPA są:

 

 • filmy i seriale fabularne,
 • filmy i seriale dokumentalne,
 • filmy i seriale animowane,
 • filmy i seriale lalkowe,
 • telenowele i sitcomy,
 • telenowele paradokumentalne
 • teatry telewizji
 • dokumenty fabularyzowane
 • fabularyzowane rekonstrukcje sądowe
 • scripted reality
 • animacje 3D

 

Przystąpienie do ZAPA nie wiąże się z żadnymi opłatami. Od każdej wypłaty są natomiast potrącane koszty inkasa w wysokości 10% z tytułu reemisji i 12% z tytułu czystych nośników.

 

 


Formularze do pobrania - bardzo prosimy o drukowanie poniższych formularzy w trybie dwustronnym.

DOKUMENT

OPIS

Wzór umowy o powierzeniu w zarząd autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do wideogramu

 

 

Formularze zgłoszeniowe do ZAPA

Formularz podstawowych danych

Oświadczenie producenta wideogramu

Oświadczenie koproducenta wideogramu

Metryka filmu

Metryka serialu

 

Wypełnienie tych dokumentów umożliwi Państwu otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu czystych nośników.

Formularze zgłoszeniowe do AGICOA

Rejestracja uprawnionego

Deklaracja utworu

Deklaracja serialu z tytułami odcinków

Deklaracja praw

 

AGICOA - międzynarodowa organizacja chroniąca prawa producentów. Wypełnienie załączonych dokumentów umożliwi Państwu odbiór wynagrodzenia z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej.

Oświadczenie o podatku dochodowym

 

 

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

 

 

 

 

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przysłać do SFP-ZAPA na adres:

 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

 

Istnieje również możliwość wprowadzenia repertuaru korzystając z systemu ZAPA On-line.

 

Zanim otrzymają Państwo swoje unikalne hasło i login do systemu, należy jedynie wypełnić i odesłać pocztą, z powyżej wymienionych: 

 

 • Umowę o powierzeniu praw w dwóch egzemplarzach,  
 • Rejestrację uprawnionego (AGICOA)
 • Oświadczenie VAT
 • Oświadczenie o podatku dochodowym
 • Formularz podstawowych danych

 

Pamiętaj - jeśli wypełnienie któregoś z formularzy sprawia Ci kłopot, bądź jego treść wydaje Ci się nie do końca jasna - skontaktuj się z nami  a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości tak, abyś miał pełną świadomość, co i w jakim celu podpisujesz.Scroll