SFP oferuje pomoc uchodźcom z Ukrainy

Atak Rosji na Ukrainę to ogromna tragedia dla naszych wschodnich sąsiadów. Stowarzyszenie Filmowców Polskich deklaruje pomoc ofiarom tej niesprawiedliwej wojny.

Stowarzyszenie może pomóc w znalezieniu zatrudnienia, a także udzielić schronienia w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym. Uchodźcom wojennym jest w stanie także zapewnić transport spod granicy polsko-ukraińskiej.

Osoby potrzebujące pomocy lub ich reprezentanci mogą zgłaszać się pisząc na adres: pomoc@sfp.org.pl


Lub dzwoniąc do:

Anna Kiliszek
(+ 48) 667 822 799
Monika Fabińska
(+ 48) 697 777 177

Więcej informacji pod adresem: www.sfp.org.pl/SFPpomaga

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych

SFP-ZAPA jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. Ma wynegocjowane i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Fundamentalnym elementem aktywności SFP-ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.


więcej »

Autorzy
informacje dla autorów
Producenci
informacje dla producentów
Użytkownicy
eksploatatorzy utworów, płatnicy tantiem
Aktualności
Przydatne informacje
Przejdź do archiwum
Scroll