Rada Repartycyjna
ZAPA

Funkcje kontrolne i doradcze w ZAPA sprawuje Rada Repartycyjna. W jej skład wchodzą: trzej członkowie wyłonieni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich z jego grona, trzej przedstawiciele Zespołu Producentów oraz trzej przedstawiciele Zespołu Autorów. Członkowie Rady Repartycyjnej powoływani są na czteroletnią kadencję.

Zobacz również

Zespół autorów:

 

•    Karolina Bielawska

•    Jacek Hamela

•    Jan MatuszyńskiZespół producentów:

 

•    Tadeusz Lampka

•    Kamil Skałkowski

•    Joanna Szymańska

 

 

Zarząd Główny SFP:

 

•    Jacek Bromski

•    Grzegorz Łoszewski

•    Juliusz Machulski


Scroll