Odpowiedzi SFP w ramach konsultacji KE dot. prawa autorskiego
ZAPA   27.01.2014

Publikujemy odpowiedzi SFP udzielone w ramach konsultacji zorganizowanych przez MKIDN w związku z prowadzonym przez Komisję Europejską przeglądem europejskich norm prawa autorskiego

Zobacz również

SFP wskazuje m.in na potrzebę doprecyzowania w formie definicji legalnej zakresu pola eksploatacji określanego ogólnie jako publiczne udostępnianie (dot. m. in. Internetu). Uporządkowałoby to znacznie obrót gospodarczy i rozwiązało problem nieostrych granic między różnymi sposobami korzystania z utworów audiowizualnych. Powinien temu towarzyszyć obowiązek zapewnienia niezrzekalnego i nieprzenoszalnego prawa do wynagrodzenia, przysługującego współtwórcom utworu audiowizualnego za każdy rodzaj eksploatacji utworów, niezależnie od przeniesienia autorskich praw majątkowych na producenta. Autorzy powinni mieć bowiem gwarancję finansowej rekompensaty proporcjonalnie do rzeczywistej skali korzystania ze swoich utworów.


Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem:

Odpowiedź SFP na konsultacje MKIDN dot. europejskiej reformy prawa autorskiego

Scroll