Zapraszamy do udziału w unijnych konsultacjach dot. prawa autorskiego!
ZAPA   18.02.2014

Trwają prowadzone przez Komisję Europejską publiczne konsultacje dotyczące przyszłego kształtu prawa autorskiego. Przygotowany został kwestionariusz, składający się z osiemdziesięciu pytań. Termin do zgłaszania odpowiedzi został przedłużony do 5 marca 2014 r.

Zobacz również

Treść większości z pytań Komisji jednoznacznie sugeruje, że proponowane przez nią zmiany będą prowadzić do osłabienia roli twórców oraz podmiotów zajmujących się rozpowszechnianiem chronionych treści. Konsultacje te są otwarte dla wszystkich i są wykorzystywane przez lobby przeciwne prawom autorskim do zakłócania debaty poprzez wysyłanie tysięcy wpisów przez indywidualnych użytkowników Internetu. 


Bardzo jest istotne, aby twórcy dodawali własne wypowiedzi obok głosu swoich organizacji zawodowych. Zwracamy się zatem do Państwa z apelem o włączenie się do procesu konsultacji. Niestety możliwe jest bowiem, że istotniejsza będzie liczba opinii niż ich treść. 

 

Przetłumaczony kwestionariusz konsultacji jest dostępny na stronie: www.creatorsforeurope.eu/pl.

Odpowiedzi na pytania można formułować w języku polskim ‒ wystarczy wypełnić wszystkie interesujące Państwa sekcje, a następnie kliknąć przycisk pobierania na końcu formularza, aby otrzymać wypełniony dokument i przesłać go e-mailem na adres Komisji Europejskiej (markt-copyright-consultation@ec.europa.eu). 

 

Dla Państwa wygody i ułatwienia SFP-ZAPA przygotowała specjalny przewodnik, w którym zwracamy uwagę na niektóre obszary (i odpowiadające im pytania), które najprawdopodobniej będą dla Państwa najistotniejsze. Podajemy także krótkie objaśnienie każdego z nich. Nasze sugestie znajdziecie Państwo:  TUTAJ

 

Powiedz TAK dla ochrony praw twórców w Europie, powiedz NIE dla demontażu kultury w Europie! Masz czas do 5 marca 2014 r.

Scroll