Koszty inkasa w roku 2016
ZAPA   1.03.2016

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 24.02.2016, koszty inkasa z dniem 1.03.2016 r. wyniosą 12.5%.

Zobacz również

Potrącenia kosztów inkasa dokonywane są  zawsze przy uwzględnieniu bieżących kosztów działalności organizacji (kosztów inkasa i repartycji) w relacji do wysokości inkasowanych tantiem.

Obecnie poziom wpłat od użytkowników jest dobry i stabilny, ale niższy niż w latach ubiegłych, kiedy to ZAPA zainkasował od największych niepłacących latami podmiotów zaległe wielomilionowe wynagrodzenia. Dlatego by pokryć bieżące koszty działalności przy niższych niż w minionych latach  wpływach musimy okresowo koszty inkasa podwyższyć.

W przypadku gdy realnie poniesione koszty działalności okażą się niższe od pobranych kosztów inkasa, ZAPA dokona zwrotu nadwyżki potrąconych kosztów inkasa.

Scroll