ZAPA ponownie w zarządzie SAA
ZAPA   1.04.2019

27 marca br. odbyło się w Brukseli Walne Zgromadzenie Society of Audiovisual Authors (SAA). ZAPA po raz trzeci z rzędu zostało wybrane do Zarządu SAA (Board of Directors).

Zobacz również

Ponownie zostaliśmy wyróżnieni przez organizacje członkowskie, w uznaniu dla podejmowanych przez nas działań w strukturach SAA. Doceniono nasz wkład w ochronę praw twórców na rynku krajowym oraz starania o kształt jak najlepszych regulacji prawnych w Europie. Zauważono także nasze wysiłki w kierunku integracji różnych grup uprawnionych, ZAPA jest bowiem wyjątkową organizacją w skali Unii Europejskiej ze względu na reprezentację zarówno autorów jak i producentów.


To wielki zaszczyt i wyróżnienie. Ponowny wybór do zarządu pokazuje silną pozycję ZAPA w Europie jako lidera naszego regionu. Po przyjęciu przez instytucje unijne trzech ważnych dyrektyw (dot. audiowizualnych usług medialnych, nadań i reemisji, a przede wszystkich praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym) SAA rozpoczyna nowy etap działalności. W większym niż dotychczas stopniu będziemy współpracować z innymi członkami SAA w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz przyjęcia wspólnego stanowiska co do uchwalonych w Brukseli przepisów na potrzeby prawidłowego ich wdrożenia do prawa krajowego – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA i reprezentant ZAPA w Zarządzie SAA.


Oprócz ZAPA w nowym zarządzie SAA będą zasiadać przedstawiciele następujących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: SACD (Francja), VG WORT (Niemcy), ALCS (Wielka Brytania), SGAE (Hiszpania), KOPIOSTO (Finlandia), AIPA (Słowenia), VDFS (Austria). Kadencja Zarządu jest trzyletnia.

 

Society of Audiovisual Authors (www.saa-authors.eu) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 32 organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z 24 krajów europejskich. Do głównych zadań SAA należy ochrona i wzmacnianie praw majątkowych i osobistych autorów audiowizualnych (reżyserów i scenarzystów); zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za każde korzystanie z ich utworów (przede wszystkim w Internecie); rozwijanie, promocja i ułatwianie członkom stowarzyszenia zarządzania prawami.

https://www.saa-authors.eu/picture/633/ftw_768/saa-mzewnzgxnda5nw.jpg

Scroll