Termin zawarcia nowych umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
ZAPA   18.10.2019

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej: „ustawa o OZZ”) zobowiązuje wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania do dostosowania umów, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie do stawianych przez nią wymogów. Termin na zmianę dotychczasowych umów wyznaczony został na 19 października 2019 r.

Zobacz również

Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA) przygotowało nowe wzory umów, które jesteśmy gotowi rozesłać naszym Uprawnionym w wymaganym ustawą o OZZ terminie. Do dziś nie otrzymaliśmy jednak od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji dotyczącej kształtu naszego zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi oraz pokrewnymi, choć postępowanie w tej sprawie – obowiązkowe wobec wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania – zostało wszczęte w listopadzie ubiegłego roku. Obawiamy się, że zawieranie tymczasowych umów odzwierciedlających obecny stan rzeczy i aneksowanie ich w niedługim terminie po uzyskaniu decyzji dotyczącej rewizji zezwolenia będzie dla naszych Uprawnionych oraz dla samej organizacji dodatkowym obciążeniem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu się z procesem dostosowania umów do czasu wydania decyzji w przedmiocie rewizji zezwolenia. Do momentu zawarcia nowych umów, dotychczasowe umowy pozostają w mocy.


Po wydaniu przez MKiDN decyzji, do wszystkich Uprawnionych, którzy powierzyli swoje prawa w zbiorowy zarząd SFP-ZAPA, zostanie wysłana nowa umowa wraz z załącznikami. Umowa będzie wymagała podpisania przez Uprawnionego, a następnie odesłania do SFP-ZAPA w dołączonej do korespondencji i opłaconej zwrotnie kopercie.

Scroll