SAA apeluje o wynagrodzenia za eksploatację filmów w Internecie
ZAPA   31.03.2020

Pierwsza rocznica przyjęcia przez Parlament Europejski Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym stała się dla SAA (Society of Audiovisual Authors) pretekstem do podkreślenia zasadności zapewnienia twórcom audiowizualnym należytego wynagrodzenia za ich pracę. Dzisiaj, w obliczu kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19 i jego dramatycznego wpływu na sektor kultury, konieczność odpowiedniego wdrożenia przepisów Dyrektywy wybrzmiewa jeszcze głośniej.

Zobacz również

W swoim oświadczeniu SAA zapewnia o solidarności z tysiącami europejskich reżyserów filmowych i telewizyjnych oraz scenarzystów. Jednocześnie wzywa władze państwa członkowskich UE do wprowadzenia awaryjnych i długoterminowych planów wsparcia dla sektora kreatywnego. W całej Europie zamknięto kina, odwołano festiwale filmowe, a produkcja filmów i programów telewizyjnych została wstrzymana. Sytuacja ta powoduje, że twórcy audiowizualni, nieobjęci zwykle stałym zatrudnieniem, z dnia na dzień zostali pozbawieni dochodów. Tymczasem, pokłosiem pandemii stała się wzmożona konsumpcja treści telewizyjnych i internetowych. Serwisy VOD przeżywają rozkwit, bowiem społeczeństwa z konieczności, ale i wyboru poszukują kultury w sieci.

Dzisiaj staje się oczywiste, że tantiemy za korzystanie z dzieł autorów audiowizualnych, zwłaszcza w Internecie, powinny być istotną częścią ich dochodów. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić twórcom stabilne warunki tworzenia, co przyczyni się do rozwoju kultury polskiej oraz europejskiej. Dlatego naglącym obowiązkiem państw członkowskich jest wdrożenie art. 18 unijnej dyrektywy i ustanowienie niezbywalnego prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie, które powinno być wypłacane przez platformy za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.

Pełną wersję oświadczenia SAA znajdziecie Państwo TUTAJ.Society of Audiovisual Authors jest stowarzyszeniem zrzeszającym 33 organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych. Dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek od siedmiu lat zasiada w zarządzie stowarzyszenia.
Do głównych zadań SAA należy ochrona i wzmacnianie praw majątkowych i osobistych autorów audiowizualnych (reżyserów i scenarzystów); zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za każde korzystanie z ich utworów (przede wszystkim w Internecie); rozwijanie, promocja i ułatwianie członkom stowarzyszenia zarządzania prawami.Scroll