SFP pomaga filmowcom w trudnym czasie pandemii
Stowarzyszenie Filmowców Polskich   6.04.2020

System zaliczek, bezzwrotne stypendia, ponad 300 obiadów dostarczanych codziennie filmowcom najbardziej zagrożonym koronawirusem.

Zobacz również

Ze względu na projektowy charakter pracy w przemyśle filmowym wielu przedstawicieli tej branży znalazło się z dnia na dzień w trudnej sytuacji finansowej. W związku z kryzysem SFP-ZAPA, organizacja zbiorowego zarządzania będąca częścią SFP, uruchomiła proces wypłaty specjalnych zaliczek na poczet przyszłych tantiem dla autorów i producentów – to prawie 5 tys. osób. Dodatkowo SFP-ZAPA podjęło działania, aby w 2020 roku przyspieszyć wszystkie terminy repartycji i wypłat dla uprawnionych. Liczba złożonych do SFP-ZAPA wniosków o wypłatę zaliczek od pierwszych dni funkcjonowania tego nowego mechanizmu oraz głosy środowiska pokazują jak ważna to była inicjatywa, aczkolwiek podjęcie jej nie było proste - mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Duża część członków Stowarzyszenia Filmowców reprezentuje zawody filmowe, które nie posiadają prawa do tantiem, to m.in. charakteryzatorzy, reżyserzy castingu, kierownicy produkcji, drudzy reżyserzy, oświetlacze czy kaskaderzy. Brak pracy pozostawia ich kompletnie bez źródła utrzymania i stawia te osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Objęcie ich ochroną było szczególnie ważne. Dlatego Stowarzyszenie Filmowców Polskich wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej uruchamiają program specjalnych bezzwrotnych stypendiów.

Tworzymy specjalny Fundusz, do którego o stypendia mogą aplikować filmowcy. Budżet Funduszu będzie pochodził ze środków PISF i SFP, będziemy też starali się pozyskać inne źródła jego finansowania. O stypendium będą mogli ubiegać się członkowie Stowarzyszenia, którzy reprezentują nierepartycyjne profesje zwracając się bezpośrednio do SFP, a pozostali do PISF. Podania będzie rozpatrywać wspólna komisja, do której zaprosiliśmy również przedstawicieli Gildii Reżyserów, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, Akademii Filmowej i KIPA. Cieszę się, że udało nam się taki mechanizm stworzyć i tak szybko uruchomić. O szczegółach dowiecie się na naszej stronie i na stronie PISF - mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

To nie jedyna forma pomocy jaką uruchomiło Stowarzyszenie. Dla członków SFP, którzy zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka zarażeniem koronawirusem bądź są objęci kwarantanną, Stowarzyszenie Filmowców Polskich dostarcza obiady przygotowywane przez restaurację Cinema Paradiso. Pomoc ta objęła już ponad 300 osób i wciąż zgłaszają się kolejne. Realizacja tej pomocy możliwa jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników restauracji Cinema Paradiso, biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Koła Młodych SFP.


Dostarczanie przez Stowarzyszenie obiadów dla mnie i innych seniorów jest szczególnie ważne. Chciałem podziękować dyrektor biura Ewie Ziembickiej oraz wszystkim pracownikom SFP i restauracji Cinema Paradiso, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie tej fantastycznej pomocy. Jestem dumny, że mogę być członkiem tak troskliwego i skutecznego Stowarzyszenia – mówi Henryk Bielski, reżyser słynnego serialu „Ballada o Januszku”.

Sytuacje kryzysowe są zawsze najlepszym testem dla każdej organizacji. Nasze Stowarzyszenie zdało ten test na najwyższą ocenę – mówi Marta Broczkowska, konsultant muzyczny, montażystka dźwięku, mająca na koncie pracę przy ponad 350 filmach dokumentalnych i animowanych, niezliczonych wydaniach Polskiej Kroniki Filmowej i z górą 60 fabułach.

Jak się ma ponad 80 lat, to w obecnej sytuacji warto potraktować poważnie hasło „zostań w domu”. Zgodnie z zaleceniami wspólnie z żoną zabarykadowaliśmy się w domu. Wychodzenie byłoby igraniem z losem. SFP oddaliło od nas to ryzyko – mówi Andrzej Chodakowski, reżyser głośnego dokumentu „Robotnicy ‘80”.

Ponieważ epidemia uniemożliwiła organizację tradycyjnego Wielkanocnego spotkania filmowców, w Wielką Sobotę do wszystkich, którzy zgłoszą taką potrzebę trafią specjalne świąteczne zestawy śniadaniowe.  Znajdzie się tam wszystko, co powinno stanąć na wielkanocnym stole. Mam nadzieję, że w ten sposób sprawimy, iż wbrew okolicznościom w wielu domach będzie mogła zagościć prawdziwa świąteczna atmosfera - mówi Ewa Ziembicka, dyrektor Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Doraźna pomoc Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do dostarczania obiadów. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy biura SFP pomagają członkom w zakupie leków czy wyręczają ich w drobnych zakupach spożywczych.

***

Członków SFP, którzy potrzebują pomocy – szczególnie w związku z przebywaniem w izolacji lub kwarantannie - zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Działu Członkowskiego SFP:

Anna Kiliszek 667 822 799
Monika Fabińska 697 777 177
Paweł Kąkol 663 433 622

Scroll