Listopadowe wypłaty dla uprawnionych
ZAPA   30.11.2020

27 listopada br., zgodnie z terminarzem repartycji na rok 2020, rozpoczęliśmy w SFP-ZAPA wypłaty dla uprawnionych autorów za wykorzystania utworów w pierwszej połowie 2020 roku.

Zobacz również

Należności, które trafiają na Państwa konta dotyczą repartycji z największych pól eksploatacji, tj. nadań oraz remisji. Do wypłaty skierowaliśmy 29,5 mln zł. Konkretne wypłaty dla danego autora będą, tak jak przy każdych standardowych wypłatach, pomniejszane o rozliczenie udzielonej wcześniej zaliczki, w sytuacji gdy uprawniony korzystał z takiej formy wcześniejszej wypłaty środków. Powyższa kwota rozkłada się w sposób następujący:

1.    Na polu nadań – 20 229 039 zł. Naliczenia dotyczą emisji w programach Telewizji Polskiej, Polsat, TVN, Canal+ , TV Puls oraz TTV. Wypłatami zostali objęci autorzy polscy oraz zagraniczni, reprezentowani na podstawie umów o reprezentacji z zagranicznymi OZZ.

2.    Na polu reemisji – 9 268 120 zł. Naliczenia dotyczą eksploatacji utworów w programach telewizyjnych objętych repartycją z tytułu reemisji: TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat, TV 4, TVN 7, TV Puls, Polsat 2, TVP Seriale, TVP 3, TTV, TVP Polonia. Wypłatami zostali objęci autorzy polscy oraz zagraniczni, reprezentowani na podstawie umów o reprezentacji z zagranicznymi OZZ.

Dodatkowo informujemy, iż zainkasowana przez SFP-ZAPA kwota pochodząca z wygranego procesu z Vectra S.A. (dopłata za reemisję utworów audiowizualnych w okresie od listopada 2013 roku do maja 2015 roku) zostanie wypłacona do końca marca 2021 roku. Zakładamy, iż w tym samym czasie będzie możliwa wypłata kwot uzyskanych przez ZAPA po wygranym sporze z Cinema City (multipleks nie zapłacił dobrowolnie kwoty zasądzonej prawomocnym wyrokiem, komornik prowadzi w tym zakresie intensywne działania egzekucyjne).

Scroll