Dominik Skoczek gościem konferencji zorganizowanej przez Parlament Europejski
ZAPA   11.12.2020

Konferencja "Cultural Recovery and Authors' Rights - Europe’s Future" poświęcona została zmianom w sektorze kultury spowodowanym kryzysem COVID-19 oraz wymianie doświadczeń państw członkowskich w zakresie zarządzania prawami twórców. Przedstawienie polskiej perspektywy spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników konferencji, jak i organizatorów. Dyrektor SFP-ZAPA był adresatem licznych pytań o szczegóły prowadzonych postępowań sądowych oraz polskich rozwiązań prawnych.

Zobacz również

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 9 grudnia 2020 roku w formule online był Andrei Slabakov – bułgarski reżyser, aktor, polityk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Jako gość specjalny przemawiała Maria Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Do dyskusji zaproszono licznych eurodeputowanych oraz przedstawicieli ponad 25 stowarzyszeń reprezentujących twórców. Pretekstem do rozmów była bardzo trudna sytuacja środowisk twórczych w Bułgarii.

W swoim wystąpieniu Komisarz Maria Gabriel przyznała, że kultura jest dla Unii Europejskiej sektorem strategicznym. Stanowi ważny element unijnej gospodarki i odzwierciedla wspólne europejskie wartości. Należy zatem promować europejskie treści na całym świecie poprzez wspieranie produkcji europejskich filmów, podmiotów działających w sektorze kultury i kreatywnym oraz inicjatyw odzwierciedlających różnorodność kulturową.

Wsparcie kultury to również bieżąca praca stowarzyszeń twórczych. Aby twórcy mogli w pełni poświęcić się działalności kreatywnej, muszą za nimi stać podmioty mające odpowiednie zaplecze organizacyjne, techniczne i prawne, które będą dbać o jego interesy.

Dyrektor SFP-ZAPA – Dominik Skoczek został poproszony o podzielenie się polskim doświadczeniem w walce o poprawę sytuacji branży kreatywnej. W swoim wystąpieniu skupił się na sporach z operatorami kablowymi, którzy mimo ciążących na nich obowiązków prawnych, latami uchylali się od uiszczania twórcom wynagrodzeń. Operatorzy kablowi stale szukali sposobów na obniżenie stawki wynagrodzenia lub jednostronnie zmniejszali podstawę do jej obliczenia. Przykład SFP-ZAPA pokazuje jednak, że wytrwałe dążenie do sprawiedliwej i skutecznej egzekucji prawa się opłaca. Ostatnie lata obfitowały bowiem w liczne sukcesy.

Po latach sporów sądowych rynek reemisji jest zasadniczo uporządkowany. Stawka 2,2% wpływów z działalności reemisyjnej została prawomocnie zatwierdzona w 2018 roku i jest przedmiotem umów zawartych przez SFP-ZAPA z prawie 100% operatorów kablowych. Także praktyka zaniżania podstawy rozliczeń z SFP-ZAPA przez niektórych operatorów, mimo zawartej umowy, została niedawno napiętnowana przez sąd. W prawomocnym wyroku przeciwko Vectra S.A. sąd zobowiązał największego obecnie operatora kablowego do dopłaty kilkunastu milionów złotych z tytułu wyrównania wynagrodzenia dla twórców reprezentowanych przez SFP-ZAPA.

Scroll