SFP-ZAPA po raz kolejny w zarządzie AGICOA
ZAPA   5.01.2021

Podczas Walnego Zgromadzenia AGICOA, po raz czwarty z rzędu, SFP-ZAPA została wybrana do zarządu AGICOA - największej międzynarodowej organizacji chroniącej prawa producentów. Przedstawicielem SFP w zarządzie AGICOA została Sylwia Biaduń - zastępca Dyrektora SFP-ZAPA.

Zobacz również

Sylwia Biaduń z wykształcenia jest socjologiem, z SFP-ZAPA związała się zawodowo w 2003 roku. Miała znaczący udział w pracy wszystkich działów organizacji, a dzięki posiadanym kompetencjom z zakresu ochrony własności intelektualnej i wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu, z powodzeniem pełniła już podobne funkcje w międzynarodowych gremiach zajmujących się ochroną praw autorskich.

Wybór organizacji członkowskiej do zarządu AGICOA uzależniony jest od sukcesów w inkasowaniu wynagrodzeń oraz efektywności dokonywanych wypłat dla producentów. W grupie AGICOA jesteśmy obecnie na trzecim miejscu pod względem realizacji wypłat na rzecz własnych członków, czyli polskich producentów. Dzięki objęciu umowami całego rynku polskich operatorów kablowych i satelitarnych pozostajemy od lat w ścisłej czołówce jeśli chodzi o wysokość pobieranych dla producentów wynagrodzeń – skomentowała wydarzenie Sylwia Biaduń.

Walne Zgromadzenie AGICOA odbyło się w formule online 15 grudnia 2020 roku.

 

Scroll