Porozumienie Stowarzyszenia Filmowców Polskich i sieci kin Helios
ZAPA   9.02.2021

Pod koniec stycznia br. Stowarzyszenie Filmowców Polskich–ZAPA zawarło ugodę sądową ze spółką Helios S.A., będącą operatorem 50 kin wielosalowych na terenie całej Polski.

Zobacz również

Ugoda kończąca wieloletnie spory sądowe dotyczy zaległych tantiem należnych twórcom reprezentowanym przez SFP-ZAPA za okres sięgający kilkanaście lat wstecz. Równolegle do ugody strony zawarły umowę generalną regulującą zasady przyszłych rozliczeń.

Cieszy fakt, że po wielu latach sądowych sporów, strony potrafiły usiąść do stołu i się porozumieć. W relacjach Stowarzyszenia Filmowców Polskich i operatorów kin otwiera się nowy rozdział. Jestem przekonany, że porozumienie z Heliosem to pierwszy krok na drodze do budowania coraz silniejszych partnerskich relacji pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania i wszystkimi kinami, niezależnie od tego czy są to multipleksy czy kina studyjne – skomentował ugodę Dominik Skoczek, Dyrektor SFP-ZAPA.

Scroll