Terminarz repartycji i wypłat w SFP-ZAPA w 2021 roku
ZAPA /   26.04.2021

Rada Administracyjna SFP-ZAPA uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 roku zatwierdziła przedstawiony przez biuro SFP-ZAPA terminarz repartycji na rok bieżący. Oprócz wypłat z repartycji, które wykonujemy w ramach bieżących prac w każdym roku, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie niestandardowe wypłaty, jakie planujemy zrealizować w tym roku na Państwa konta.

Zobacz również

Pierwsza to planowana na drugą połowę maja wypłata dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej S.A. z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w 2020 roku. Jest to dodatkowa wypłata należności z tytułu nadań tego użytkownika (regularne wypłaty będą realizowane w czerwcu i listopadzie). Realizowana jest po raz drugi przez SFP-ZAPA, poprzednia wypłata za lata 2010-2019 miała miejsce w ubiegłym roku.

Druga to planowana na wrzesień tego roku wypłata należności z tytułu wyświetlania w kinach wielosalowych (tzw. multipleksach) za lata 2009-2016. Ta wypłata jest rezultatem długoletnich starań, negocjacji i procesów z użytkownikami o zapłatę należności z tego tytułu. Na początku bieżącego roku SFP-ZAPA podpisało ugody oraz umowy na przyszłość z Heliosem oraz Multikinem – dwoma z trzech największych użytkowników na tym polu eksploatacji. Wypłata kwot uzyskanych na mocy tych ugód w tym samym roku możliwa jest wyłącznie w wyniku olbrzymiej mobilizacji pracowników Działu Repartycji i Obsługi Autorów SFP-ZAPA. Do przetworzenia będziemy mieć bowiem dane repertuarowe za okres ponad 7 lat. Ostatnią siecią kin, która nie chce przekazywać należnych twórcom tantiem jest Cinema City. Wypłaty wrześniowe będą zatem obejmowały w stosunku do należności od Cinema City jedynie kwoty zainkasowane przez SFP-ZAPA na mocy prawomocnego wyroku sądu z 6 listopada ubiegłego roku, a więc za lata 2011-2013. Wyegzekwowanie kwot za pozostałe lata objęte sporem SFP-ZAPA z Cinema City jest jedynie kwestią czasu. We wrześniu zostaną również wypłacone dla autorów kwoty z tytułu wpływów z wyświetlania w kinach lokalnych i studyjnych, zainkasowane przez SFP-ZAPA w 2020 roku.


Na pozostałych polach eksploatacji wypłaty należności planowane są w najszybszych możliwie terminach, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela.


I.    Grupa pierwsza: repartycje główne


 Miesiąc

Planowany termin wypłat

Planowane repartycje i wypłaty

Maj

21 - 31 maja

Wypłaty dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej S.A. z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w 2020 r.

Czerwiec

21 - 30 czerwca

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS, TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2020 roku.

Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach pozostałych nadawców za emisje w całym 2020 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za drugie półrocze 2020 roku.

Wypłata dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania (hotele oraz telewizje szpitalne) za 2020 rok.

Lipiec

1 - 15 lipca

Wypłaty dla producentów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za 2020 rok.

Wrzesień

21 - 30 września

Wypłaty dla autorów z tytułu wyświetlania w kinach wielosalowych za lata 2009-2016.

Wypłaty dla autorów z tytułu wpływów z wyświetlania w kinach zainkasowanych w 2020 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu czystych nośników za lata 2019-2020.

Wypłaty dla producentów z tytułu czystych nośników za 2020 rok.

Listopad

21 - 30 listopada

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS, TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za pierwsze półrocze 2021 roku.II.    Grupa druga: repartycje bieżące


 Miesiąc

Planowany termin wypłat

Do 15. dnia każdego miesiąca

Wypłata z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól eksploatacji: zwielokrotnienie na nośnikach, udostępnianie on-line archiwów TVP, publiczne odtwarzanie (pokazy okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawanie teatrów telewizji, wykorzystanie zagraniczne.


W razie dodatkowych pytań dotyczących terminarza repartycji, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA. Postaramy się udzielić odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
Scroll