Nowy kontrakt generalny SFP-ZAPA i Orange S.A.
ZAPA   4.10.2021

Od października br. zaczynają obowiązywać warunki nowego kontraktu zawartego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Orange – jednego z największych operatorów w Polsce dokonującego reemisji utworów audiowizualnych drogą przewodową oraz bezprzewodową.

Zobacz również

Na mocy porozumienia, podmioty, których prawa chroni SFP, będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie z tytułu eksploatacji przysługujących im praw.


– Rozmowy od początku przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia oczekiwań obu stron. Nowa umowa z Orange przewiduje rozliczenia zgodnie ze stawką 2,2% wpływów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług reemisji – niezależnie od wykorzystywanej techniki przesyłu sygnału. Neutralność technologiczna reemisji, potwierdzona także przez dyrektywę europejską, to fakt, który SFP konsekwentnie uwzględnia w zawieranych przez siebie kontraktach z operatorami – skomentował umowę Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Scroll